Proiect de hotarare privind aprobarea DTE si a indicatorilor tehnico economici ai investitiei Amplasare retea de telecomunicatii in vederea deservirii satului Vidrasau