Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Canalizare menajeră în orașul Ungheni pe străzile: Rozelor, Magnoliei, Cosminului, Viitorului și tronsonul E60 – DE1067, în loc. Vidrasău pe străzile: Martirilor, Busuiocului, Înfrățirii, în loc. Morești pe străzile: Panseluțelor, Crinului, Delniței, CAP-ului, județ Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului