Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii Extindere retea canalizare menajera