Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN SATELE APARTINATOARE ORASULUI UNGHENI