Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii EXTINDERE RETELE DE APA POTABILA IN ORASUL UNGHENI SI SATELE APARTINATOARE