Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii Contractului de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale