Proiect de hotarare privind aprobarea SF a PT si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Racorduri de canalizare in satul Cerghizel