Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Ungheni