Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate – D.A.L.I si a idicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii MODERNIZAREA UNOR STRAZI DIN ORASUL UNGHENI