Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii EXTINDERE RETEA DE APA POTABILA IN LOCALITATEA MORESTI ORASUL UNGHENI