Proiect de hotarare privind avizarea Documentatiei de delegare a gestiunii activitatilor de sortare a deseurilor reciclabile