Proiect de hotarare privind avizarea Documentatiei de delegare temporara pana la finalizarea procedurii de atribuire prin licitatie deschisa a gestiunii activitatilor de sortare a deseurilor