Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 34409 mp inscris in CF 57473 Ungheni