Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu din imobilul ce apartine domeniului public al orasului Ungheni in suprafata de 69 mp Vidrasau nr. 8A