Proiect de hotarare privind inchirierea prin atribuire directa a unei suprafete de pajisti apartinand domeniului privat al orasului Ungheni