Proiect de hotarare privind inchirierea prin atribuire directa a unor pajisti aflate in proprietatea privata a Orasului Ungheni ramase disponibile in urma rezilierii unor contracte