Proiect de hotarare privind includerea in domeniul public al orasului Ungheni a bunurilor care au facut obiectul investitiei Extindere retea de apa potabila in localitatea Sausa si completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 22/202662/05.03.2010