Proiect de hotarare privind inscrierea dreptului de proprietate al orasului Ungheni asupra imobilului teren intravilan in suprafata de 2950 mp inscris in CF nr. 52436.Ungheni sub nr. cad.top.421.9.1.29.4