Proiect de hotarare privind inscrierea dreptului de proprietate al orasului Ungheni asupra imobilului teren intravilan in suprafata de 3212 mp inscris in CF nr. 52854.UNGHENI