Proiect de hotarare privind insusirea Notificarii de incalcare referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale