Proiect de hotarare privind insusirea si aprobarea Studiului de Fezabilitate si a ind tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: EXTINDERE RETELE APA STRADA NOUA, IZVORULUI CERGHIZEL, STRADA VIITORULUI, ORASUL UNGHENI, JUDETUL MURES