Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism