Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.43 din 2017