Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Ungheni 20.06.2022