Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Ungheni si al serviciilor publice de interes local