Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Ungheni