Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune in vederea casarii si valorificarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul orasului Ungheni