Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri privind salarizarea functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Ungheni