Proiect-de-hotarare-privind-transformarea-unei-functii-publice-vacante-de-executie-din-cadrul-aparatului-de-specialitate-al-Primarului-orasului-Ungheni