Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a unui imobil teren in suprafata de 244 mp situat in intravilanul Orasului Ungheni jud Mures inscris in CF nr. 55957 Ungheni