Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a unui imobil-teren in suprafata de 34409 mp situat in intravilanul orasului Ungheni CF 57473