Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a unui imobil teren in suprafata de 40259 mp situat in intravilanul Orasului Ungheni jud. Mures inscris in CF nr. 55965 Ungheni