Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a unui imobil- teren in suprafata de 42005 mp situat in intravilanul Orasului Ungheni jud Mures inscris in CF nr. 56438 Ungheni