Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a terenului in suprafata de 30.000 mp situat in intravilanul orasului Ungheni jud. Mures