Raport de activitate al aparatului de specialitate al Primarului orasului Ungheni pentru anul 2018