RAPORT DE EVALUARE a implementarii Legii nr. 52 din 2003 in anul 2022