RAPORT DE EVALUARE a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2022