Raport-final-nr.-5484-din-13.08.2019-al-Comisiei-de-evaluare-si-selectionare-a-proiectelor-din-domeniul-culte