Raport final nr. 7478 din 06.10.2021 al Comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor din domeniul culte pentru acordarea finantarilor nerambursabile din bugetul local al orasului Ungheni