Istoric

      Ungheni este un oraș de mărime mică, ce reprezintă un centru de importanță locală, situându-se în zona de influență a municipiului Târgu Mureș. Orașul Ungheni este așezat în centrul Câmpiei Transilvaniei, pe lunca râului Mureș, la confluență cu râul Niraj. Acesta se află la o distanță de 10,63 km de municipiul Târgu Mureș, la 42,21 km de Reghin, un alt municipiul din județul Mureș și la 99,58 km de municipiul Cluj Napoca un important centru economic și cultural din România.

     Localitatea Ungheni este pentru prima dată atestată documentar la 1264, sub denumirea de NARADTEW (în românește NIRAȘTĂU, NYARADTO), cu ocazia daniei unei moșii făcute de Ștefan, ducele Transilvaniei, lui Megyes și Kisch, ca răsplată pentru credința lor. Denumirea localității s-ar părea că derivă din unghiul format de vărsarea  Nirajului în Mureș.

      În secolul al XIV-lea, ca urmare a stăpânirii maghiare asupra Transilvaniei, se produc schimbări în toponimie. Astfel , în registrele subcolectorelor dijmelor papale între 1332 – 1334, localitatea apare cu numele NARADIN, iar în 1367 – NYARATTE.

      La recensământul din 1603 sunt menționate zece familii stabile în această zonă, din care nouă erau formate din oameni liberi, iar una din iobagi. În 1614 sunt consemnate 36 familii, din care doua familii de primari, trei familii de liberți , șase familii de iobagi legați, paisprezece familii de jeleri, patru familii de slugi etc.

      În 1968 cu ocazia unei noi organizări administrativ-teritoriale se hotăreşte ca localitatea Niraşteu să devină comuna Ungheni.

      Din 18 aprilie 2004 Ungheni a devenit oraş și are în componenţă satele: Moreşti, Şăuşa, Vidrasău, Cerghid, Cerghizel, Recea.