Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544 din 2001 in anul 2023