Clădiri și terenuri

 • Declaratie (formular tip);
 • Act de proprietate – titlu de proprietate, contract de vânzare-cumparare, contract de schimb, contract de donatie, certificat de mostenitor, sentinta judecatoreasca, proces-verbal de licitatie;
 • Extras de carte funciara;
 • Buletinul sau cartea de identitate ;
 • Proces-verbal de predare-primire – locuinte noi;
 • Proces-verbal de punere în posesie – pentru teren;
 • Schita imobilului din care sa rezulte supratafa utila si construita desfasurata a imobilului;
 • Dosar plic
 • Declaratie (formular tip);
 • Autorizatia de constructie cu taxa de regularizare;
 • Certificat de urbanism;
 • Buletinul sau cartea de identitate;
 • Procesul-verbal de receptie A lucrarii;
 • Schita constructiei- din care sa rezulte suprafata utila si construita desfasurata a imobilului;