Mijloace de transport

  • Certificatul de radiere vizat de politie (în cazul vehiculelor scoase din uz, adeverinta de la REMAT);
  • Contract de vânzare-cumparare sau factura;
  • Certificat fiscal cu plata obligatiilor la zi;
  • Actul de dobândire (Contract de vânzare-cumparare sau contract leasing; factura; certificat de mostenitor,contract de donatie. Pentru vehiculele importate: contract sau factura Tradusa, respectiv legalizata si declaratie vamala sau chitanta vamala);
  • Cartea de identitate a vehiculului (copie);
  • Buletinul sau cartea de identitate (copie);
  • Dosar plic