Modificarea valorii de inventar a clădirii

1. Actul care sta la baza înregistrarii în contabilitate a modificarii valorii de inventar a cladirii:

  • Raport de reevaluare, conform reglementarilor legale privind reevaluarea cladirilor;
  • Factura;
  • Orice act care sta la baza inregistrarii in contabilitate a modificarii survenite;
  • Nota contabila.

2. Alte documente:

  • Ultima balanta de verificare analitica (cont 2121)

3. Declaratia tipizata:

  • Aceasta va fi întocmita prin respectarea rubricaturii si completarea tuturor elementelor prevazute de formular.

În cazul în care contribuabilul avea în patrimoniu , la momentul modificarii valorii de inventar a cladirii, si alte cladiri, declaratia va cuprinde totate cladirile aflate în proprietatea contribuabilului, iar impozitul se va calcula din nou pentru toate cladirile.