ANUNŢ de solicitare Aviz de mediu MODERNIZARE DC124 VIDRASĂU-ȘĂUȘA

ANUNŢ

de solicitare Aviz de mediu

Primăria Orașului Ungheni anunţă publicul interesat asupra depunerii la APM Mureş a documentației privind obținerea Acordului de mediu pentru obiectivul de investiții „Modernizare DC 124 Vidrasău – Șăușa”, pe amplasamentul din unitatea administrativ-teritorială Ungheni,  în vederea obţinerii Avizului de mediu.

”ORAȘUL UNGHENI titular al proiectului „Modernizare DC 124 Vidrasău – Șăușa”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare DC 124 Vidrasău – Șăușa”, propus a fi amplasat în jud. Mureș, oraș Ungheni, satul Vidrasău-Șăușa”.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș, Târgu Mureș, str. Podeni nr. 10, în zilele de luni între orele 9-15 și marți – vineri între orele 9-12, precum și la următoarea adresă: http://.apms.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în  termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.

                                                                                                    Ungheni 26.06.2024

PRIMAR

Prodan Victor