Informări

Proiect-de-hotarare-privind-reactualizarea-indicatorilor-tehnico-economici-pentru-obiectivul-de-investitii-EXTINDERE-RETEA-APA-POTABILA-IN-LOCALITATEA-SAUSA

Proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-Regulamentului-de-instituire-si-administrare-a-taxei-speciale-de-salubrizare-in-judetul-Mures

Proiect de hotarare privind reorganizarea activitatii Primariei orasului Ungheni, cu aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Ungheni si a serviciilor publice subordonate Consiliului local al orasului Ungheni