Informări

Proiect de hotarare nr. 722 din 30.01.2023 privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis reprezentand scutirea de la plata impozitului pe cladiri si terenuri datorate bugetului local al orasului Ungheni de către societățile care își desfășoară activitatea în cadrul SC Parc Industrial Mures SA

Anunt nr. 723 din 30.01.2023 elaborare proiect de hotarare privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis

Proiect de hotarare nr. 722 din 30.01.2023 privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Canalizare menajeră în orașul Ungheni pe străzile: Rozelor, Magnoliei, Cosminului, Viitorului și tronsonul E60 – DE1067, în loc. Vidrasău pe străzile: Martirilor, Busuiocului, Înfrățirii, în loc. Morești pe străzile: Panseluțelor, Crinului, Delniței, CAP-ului, județ Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Anunt elaborare Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat Canalizare menajeră în orașul Ungheni pe străzile Rozelor, Magnoliei

Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici Canalizare menajera in orasul Ungheni pe străzile Rozelor Magnoliei… etc

Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnice faza Proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea unor străzi din orașul Ungheni: străzile Baladei, Nirajului, Liliacului, Plopilor, Gospodarilor, Cinceu, Bradului segment 2, Crinului, Cosminului, Stadionului Segment 2,3,4 – din orașul Ungheni, str. Martirilor – din loc. Vidrasău, străzile Crinului, Panseluțelor, Grui, Strâmtă, Plaiului, Romaniței – din loc. Morești, străzile Cimitirului, Finlandia – din loc. Cerghizel, străzile Izvorului, Câmpului – din loc. Recea, străzile Văii, Dosului – prelungire, Cornișu Mic – din loc. Cerghid, orașul Ungheni, județul Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnice faza Proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat Modernizarea unor străzi

Proiect de hotarare privind asocierea Orasului Ungheni prin Consiliul Local al Orasului Ungheni, in calitate de membru fondator, cu Consiliile Locale ale Mun. Târgu Mureș, Mun. Reghin, Orașelor Iernut, Luduș, și comunelor Bogata, Cristești, Cuci, Ernei, Gornești, Ogra, Petelea, Sângeorgiu de Mureș, Sânpaul, în vederea constituirii Asociației De Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Feroviar ”Tren Metropolitan Mureș

Proiect de hotarare privind asocierea Orasului Ungheni prin Consiliul Local al Orasului Ungheni in calitate de membru…