Informări

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii Canalizare menajera in orasul Ungheni pe strazile: Rozelor, Magnoliei Cosminului, Viitorului și tronsonul E60-DE 1067, în loc. Vidrasău pe străzile Martirilor, Busuiocului, Înfrățirii, in loc. Morești pe străzile Panselutelor, Crinului, Delnitei, CAP-ului, judetul Mures

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii Canalizare menajera in orasul Ungheni pe strazile Rozelor Magnoliei…

Anunt cu privire la initierea procedurii in vederea inchirierii prin atribuire directa a unor suprafete de pajisti naturale din domeniul privat al orasului Ungheni 26,25 ha

Orasul Ungheni, cod fiscal 4323322, cu sediul in orasul Ungheni, nr. 357, tel. 0265328212, email: ungheni@cjmures.ro, reprezentat prin Prodan Victor- primar, anunta initierea procedurii in vederea inchirierii prin atribuire directa a urmatoarelor suprafete de pajisti naturale din domeniul privat al orasului Ungheni in suprafata totala de 26,25 ha, delimitate in urmatoarele trupuri de pajisti:

  1. Trup 1. Orasul Ungheni, denumirea topica: „CITFALĂU” MOREȘTI, CF nr. 52424, suprafata de 26,25 ha

Ofertele se depun la Sediul Primariei Orasului Ungheni pana la data de 08.06.2021 orele: 09:00, procedura de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primariei Orasului Ungheni, in data de 08.06.2021, orele: 10:00.

Pot participa proprietarii de animale, persoane fizice sau juridice, membrii ai comunitatii locale.

Atribuirea se face conform criteriilor stabilite prin Documentatia de atribuire.

Documentatia de atribuire se pune la dispozitia persoanelor interesate, la cerere.

Alte informatii la sediul Primariei Orasului Ungheni.

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI TARLAUA T45, 55, 76

U.A.T. Ungheni, din județul Mureș, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, plan parcelar și tabel parcelar, pentru tarlaua T 55, 45, 76, parcelele nr. 1734, 1320, 1733 începând cu data de 26.05.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei orașului Ungheni, conform prevederilor art. 40, alin.(7), alin.(8) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale planului parcelar, vor putea fi depuse la sediul Primăriei orașului Ungheni, în termen de 60 de zile de la afișare și vor fi însoțite de documente doveditoare.

Documente cadastru Tarla 55-45-76

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI TARLAUA T 35, 48, 47

U.A.T. Ungheni, din județul Mureș, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, plan parcelar și tabel parcelar, pentru tarlaua T 35, 48, 47, parcelele nr. 1427, 1433, 1431 începând cu data de 26.05.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei orașului Ungheni, conform prevederilor art. 40, alin.(7), alin.(8) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale planului parcelar, vor putea fi depuse la sediul Primăriei orașului Ungheni, în termen de 60 de zile de la afișare și vor fi însoțite de documente doveditoare.

Documente cadastru Tarla 35 48 47