Cultură și Învăţământ

CULTE RELIGIOASE   

   Din cele mai vechi timpuri, biserica a fost, pentru comunitățile românești din Transilvania, nu doar locul unde s-au putut recuege și regăsi spiritual, ci și izvor de înțelepciune și asumare a idealurilor naționale. La fel s-a întâmplat și la Ungheni și în zona adiacentă acestuia, preotul și biserica fiind mereu un pol de iradiere culturală și de profundă conștientizare a comunității de neam și limbă care îi legau pe românii din Transilvania de frații lor din afara arcului carpatic.

        Această zonă a avut, însă, un anume specific, legat de Unitație și trecerea preoților și a credincioșilor români la cultul greco-catolic. Astfel, după consacrarea oficială a Bisericii Române Unite ca parte a Bisericii Catolice, care s-a produs în 6 iulie 1716, în vremea papei Clement al XI-lea, prin decretul ”Indulgendum esse”, și în zona Ungheniului,  încep să apară prelați uniți. Cele mai cunoscute nume de preoți greco-catolici care au slujit, de-a lungul timpului, la Ungheni sunt:

 Dumitru Viciu (1795-1824);

Basiiu Viciu (1824-1864);

Alexa Viciu (1864-1906);

Victor Tufan (1907-1940;1944-1948);

Vicar Iosif Pop (1940-1944).

 

         Indiferent de disputele care au avut loc, de-a lungul vremii, între Biserica Ortodoxă și cea Unită cu Roma, un lucru este cert :preoții uniți au fost, aproape peste tot, port-drapeluri ale luptei pentru emanciparea romînilor din Transilvania, pentru conștientizarea uriașului potențial de care dispun în calitate de populație majoritară.

        O mențiune specială trebuie facută aici pentru părintele Victor Tufan, paroh al Ungheniului vreme de aproape patru decenii, care a participat activ la mișcarea pentru desăvârșirea unitățiinaționale românești. Astfel, în toamna anului 1918, el a fost ales președinte al Consiliului Național Român din Ungheni(Nirașteu). De asemenea, pentru activitatea sa, a fost cooptat în Consiliul Național Român Cercual Târgu-Mureș, având un rol important și în constituirea Gărzii Naționale, formată din 26 de membri.

  După Unire, implicarea sa în zona culturală și administrativă continuă, fiind numit membru în comisia permanentă a județului Mureș-Turda. În perioada 1923-1925, a făcut parte din Secțiunea Instrucțiunii Poporale, Comisia economică și agronomică a plășii Mureșul de Jos. Pe plan local, este membru de drept în Consiliul comunal(1926-1940), Biroul de mobilizare și Comitetul agricol comunal.

        În prezent, parohia greco-catolică din Ungheni este păstorită de părintele Lucian Dudaș.

       După 1948, când cultul greco-catolic a fost interzis de autoritățile comuniste, preoții români ai localității au fost de rit ortodox. În ordine cronologică, aceștia au fost:

   Dumitru Nistor (1949-1957);

    Dumitru Soare (1959-1961);

   Simion Șarlea (1961-1982);

   Gheorghe Man (1982-1996);

    Ioan Man (1996-până în prezent).

        De asemenea, datorită creșterii numărului de locuitori, în Ungheni s-a constituit o parohie ortodoxă, păstorită de preotul Iulian Claudiu Suciu. În această parohie s-a construit o biserică nouă, cu pictura în curs de finalizare.

        Despre bisericile din localitățile adiacente Ungheniului, există puține date documentare. Astfel, la Morești, istoricul parohiei a cunoscut treceri de la un protopopiat la altul. Prin 1767, protopopul Nicolae dă o atestație unui preot din satul vecin. În 1856, satul număra 424 de suflete, dintre care 316 erau ortodocși, 106 reformați și 2 greco-catolici. În 1883, se va construi o nouă biserică, având fundație de cărămidă și acoperiș de țiglă. La începutul secolului XX, în Morești erau 325 de credincioși ortodocși , păstoriți de părintele Ștefan Fărcaș, iar mai tîrziu de fiul acestuia.

         În prezent, preot paroh al parohiei ortodoxe Morești este părintele Marius Negrușa.

        La Cerghid, prima atestare documentară a bisericii datează anul 1733, când preot era un anume Simion, iar biserica avea hramul Sfinții Ahangheli, adunând în jurul ei aproximativ  50 de familii  de credincioși. În 1750, biserica aparținea protopopiatului Iernut, iar în 1865 documentele consemnează apartenența ei la parohia Cetatea de Baltă. În 1938, preot paroh era Ioan Sămărghițan, iar în 1970, 1057 de credincioși erau păstoriți de preotul Ioan Sită.

       În prezent, preot paroh al parohiei ortodoxe Cerghid este părintele Sorin Bejan.

       În celelalte localități aparținătoare, din punct de vedere administrativ, Ungheniului, funcționează, astăzi, următorii preoți ortodicși:

       Vidrasău – Gheorghe Moldovan;

       Cerghizel –  Aurel Sârb (aici,în aceeași curte cu biserica mai nou construită, există o biserică de lemn, monument istoric datând din secolul XIX-lea);

      Șăușa – până la 01.06.2018, Ionel Suciu; de la 01.11.2018 – Adrian Sorin Maior.

 

      De asemenea, nu departe de Aeroportul ”Transilvania”, se află cunoscuta Mănăstire Recea, loc de reculegere și regăsire a speranței pentru mii și mii de credincioși ortodocși care îi trec pragul. Sub conducerea maicii starețe Cristina, așezământ monahal a devenit un exemplu de spiritualitate vie, lucrătoare, dar și de organizare internă ireproșabilă.

ÎNVĂȚĂMÂNT

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”EMIL DRĂGAN ”UNGHENI

               Situată în strada Principală nr.107, localitatea Ungheni, Şcoala Gimnazială ,,Emil Drăgan” este o unitate de învăţământ cu personalitate juridică având în circumscripţia şcolară următoarele unităţi: Şcoala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni, Şcoala Primară Cerghizel, Şcoala Primară Moreşti, Şcoala Primară Şăuşa, Şcoala Gimnazială Vidrasău. Aici sunt înscrişi un număr de 830 de elevi din care 181 grădiniţă, 384 la clasele 0-IV, 265 clasele V-VIII.
              În ultimii ani şcoala a beneficiat de o serie de programe de modernizare, în prezent dispunând de 16 săli de clasă amenajate modern, dotate cu mobilier adaptat particularităţilor de vârstă, la acestea adăugându-se un cabinet de fizică-chimie şi biologie, un cabinet informatică, 3 săli clasă grădiniţa cu program normal, 3 săli grădiniţa cu program prelungit, 2 săli moderne pentru clasele pregătitoare, toate la standarde europene. Din anul 2004 şcoala mai beneficiază şi de un Centru de Documentare şi Informare precum şi de o bibliotecă cu peste 8000 de volume.Situată în strada Principală nr.107, localitatea Ungheni, Şcoala Gimnazială ,,Emil Drăgan” este o unitate de învăţământ cu personalitate juridică având în circumscripţia şcolară următoarele unităţi: Şcoala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni, Şcoala Primară Cerghizel, Şcoala Primară Moreşti, Şcoala Primară Şăuşa, Şcoala Gimnazială Vidrasău. Aici sunt înscrişi un număr de 830 de elevi din care 181 grădiniţă, 384 la clasele 0-IV, 265 clasele V-VIII.

             De-a lungul timpului şcoala din Ungheni a fost condusă de următorii dascăli care au avut funcţia de director: Emil Drăgan, Constantin Ionescu, Dionisiu Togănel, Toma Predescu, Marin Voiculescu, Ilie Moga, Mihail Natea, Laurean Câmpean, Ştefan Babă, Monica Mureşan, Oltean Carolina, Ghirca Tania, Teth Bianca-Minodora.