Date demografice

În orașul Ungheni, la sfârșitul anului 2008, au fost 2.166 locuințe, din care 2.109 au fost în proprietate privată, 97,37% din locuințele aparținând sistemului privat de către Tîrgu Mureș, care deținea 96,43% din locuințele în proprietate privată în același an. Numărul de locuințe din orașul Ungheni a crescut în fiecare an. în 2005 și 2006, numărul de locuințe a crescut cu 1 locuință, iar în 2007 și 2008 cu 4 locuințe, toate în mediul privat.

Suprafața locuibilă a orașului Ungheni în proprietate privată este majoritară față de suprafața locuibilă în proprietate publică. Cu un număr de 84.257 m2, suprafața ce se află în proprietate privată din orașul Ungheni, reprezintă 97,50% din total, suprafață locuibilă. în orașul Ungheni, suprafața locuibilă ce se află în proprietate publică a rămas constantă în ultimii ani, însa cea care se află în proprietate privată a suferit modificări, și anume, a crescut cu 1,15% în anul 2008 față de anul 2005.

în anul 2009 au fost înregistrate 6.923 de persoane în orașul Ungheni. Numărul populației din oraș a crescut cu 269 de persoane față de anul 2004. în mare parte, aceasta se datorează poziției geografice a orașului care se află în apropierea municipiului reședința de județ – Tîrgu Mureș și a fenomenului de migrație de tip oraș-sat. în orașul Ungheni persoanele de sex masculin și cele de sex feminin în anul 2009, erau aproximativ egale ca număr, procentul femeilor fiind de 50,38% față de 49,62% barbați. Această proporție a fost aproximativ aceeași pe parcursul ultimilor ani. Cu toate acestea, în fiecare din cei 6 ani studiați, în populația orașului Ungheni, majoritară este populația de sex feminin.

populația de sex masculin înregistreaza o creștere dela an la an. în anul 2009 față de anul 2004, aceasta a crescut cu 5,27 %. De asemenea, și populația de sex feminin crește anual, în anul 2009 crescând cu 2,86 %, față de anul 2004. Deși la nivelul județului Murea populația este în scădere, la nivelul orașului Ungheni aceasta are o tendința crescătoare.

în orașul Ungheni, din punct de vedere etnic, populația este împartita în felul următor: rromi î 714 (10,31%), maghiari î 585 (8,45%), români î 5.624 (81,24%), iar din punct de vedere confesional populația este împartita astfel: ortodocși î 5.776 (83,43%), greco-catolici î 76 (1,10%), romano-catolici î 224 (3,24%), reformați î 562 (8,12%), adventiști î 125 (1,80%), penticostali î 83 (1,20%), martori lu Iehova î 13 (0,19%), unitarieni î 12 (0,17%), altă religie î 52 (0,75%).

Din punct de vedere etnic, populația orașului Ungheni este asemănătoare cu media la nivel național, cu majoritatea populației de etnie română, dar cu un procent mai mare decât cel la nivel național de populație rrome.