Hotărâri Consiliu Local

Hotararea nr. 25 din 23 aprilie 2024 privind aprobarea actualizarii contravalorii alocatiei valorice de hrana pentru personalul din cadrul Politiei Locale a orasului Ungheni

Hotararea nr. 24 din 23 aprilie 2024 privind aprobarea modificarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT MURES

Hotararea nr. 23 din 23 aprilie 2024 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Ungheni pentru o perioada de 3 luni

Hotararea nr. 22 din 23 aprilie 2024 privind aprobarea chiriei lunare pentru locuintele ANL destinate inchirierii situate in orasul Ungheni nr. 69M pentru anul 2024

Hotararea nr. 21 din 23 aprilie 2024 privind aprobarea Planului de Analiza si acoperire a Riscurilor la nivelul orasului Ungheni pentru anul 2024

Hotararea nr. 20 din 23 aprilie 2024 privind avizarea Documentatiei de delegare a gestiunii activitatilor de sortare a deseurilor reciclabile

Hotararea nr. 19 din 2 aprilie 2024 privind aprobarea infiintarii finantate integral din venituri proprii pentru Scoala Gimnaziala Emil Dragan din Ungheni

Hotararea nr. 18 din 2 aprilie 2024 privind modificarea Anexei nr. 1 si anexei nr. 2 la HCL nr. 50 din 2021

Hotararea nr. 17 din 2 aprilie 2024 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 8 din 2020

Hotararea nr. 16 din 20 martie 2024 privind stabilirea unor masuri pentru derularea procedurii de acordare de finantari nerambursabile din bugetul public al Orasului Ungheni

Hotararea nr. 15 din 20 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor de transport pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate

Hotararea nr. 14 din 20 martie 2024 privind inchirierea prin atribuire directa a unor pajisti aflate in proprietatea privata a Orasului Ungheni

Hotararea nr. 13 din 20 martie 2024 privind inchirierea prin atribuire directa a unor pajisti aflate in proprietatea privata a orasului Ungheni

Hotararea nr. 12 din 20 martie 2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si ai devizului general actualizat Extindere retea apa potabila in orasul Ungheni

Hotararea nr. 11 din 20 martie 2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati Extindere retea canalizare menajera in orasul Ungheni

Hotararea nr. 10 din 20 martie 2024 privind acordarea unor ajutoare alimentare in cadrul Programului social Alimente

Hotararea nr. 9 din 20 martie 2024 privind rezilierea unui contract de inchiriere nr. 4532 din 03.05.2024

Hotararea nr. 8 din 13 februarie 2024 privind avizarea Documentatiei de delegare temporara pana la finalizarea procedurii de atribuire prin licitatie deschisa, a gestiunii activitatilor de sortare a deseurilor reciclabile, compostare a biodeseurilor si transfer a deseurilor prin exploatarea Statiei de Sortare, Compostare si Transfer Cristesti din judetul Mures

Hotararea nr. 7 din 13 februarie 2024 privind aprobarea Structurii organizatorice a Statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Ungheni

Hotararea nr. 6 din 8 februarie 2024 privind aprobarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2024

Hotararea nr. 5 din 30 ianuarie 2024 privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu din imobilul ce apartine domeniului public al orasului Ungheni

Hotararea nr. 4 din 30 ianuarie 2024 pentru stabilirea unor masuri privind salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual

Hotararea nr. 3 din 30 ianuarie 2024 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Ungheni

Hotararea nr. 2 din 30 ianuarie 2024 privind aprobarea executarii obiectivului LUCRARI PENTRU RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA

Hotararea nr. 1 din 30 ianuarie 2024 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat din orasul Ungheni

Hotararea nr. 80 din 22 decembrie 2023 pentru validarea Dispozitiei primarului orasului Ungheni nr. 915 din 19 decembrie 2023

Hotararea nr. 79 din 22 decembrie 2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF Imprejmuire dispensar uman Vidrasau

Hotararea nr. 78 din 22 decembrie 2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF Imprejmuire gradinita Vidrasau

Hotararea nr. 77 din 22 decembrie 2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI Modernizare strada Busuiocului si DE 1207 Vidrasau

Hotararea nr. 76 din 22 decembrie 2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 in orasul Ungheni

Hotararea nr. 75 din 22 decembrie 2023 privind acceptarea de catre CL Ungheni a sumei stabilite cu titlu de despagubire in cuantum de 1102005 lei

Hotararea nr. 74 din 12 decembrie 2023

Hotararea nr. 73 din 12 decembrie 2023

Hotararea nr. 72 din 12 decembrie 2023

Hotararea nr. 71 din 12 decembrie 2023

Hotararea nr. 70 din 31 octombrie 2023 privind aprobarea executarii unei lucrari de Inlocuire conducta si bransamente gaze naturale presiune redusa

Hotararea nr. 69 din 31 octombrie 2023 privind desemnarea pentru anul scolar 2023-2024 a unui reprezentant al consiliului Local al Orasului Ungheni

Hotararea nr. 68 din 31 octombrie 2023 privind modificarea Bugetului Local al orasului Ungheni pe anul 2023

Hotararea nr. 67 din 31 octombrie 2023 privind transformarea unui post si modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Ungheni

Hotararea nr. 66 din 31 octombrie 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local UngheniHotararea nr. 65 din 12 septembrie 2023 privind numirea pentru anul scolar 2023-2024 a doi membrii ai CL Ungheni

Hotararea nr. 64 din 12 septembrie 2023 pentru completarea HCL nr. 43 din 07.08.2017

Hotararea nr. 63 din 12 septembrie 2023 privind aprobarea executarii lucrarii MODERNIZARE STRAZI UAT ORASUL UNGHENI

Hotararea nr. 62 din 12 septembrie 2023 privind aprobarea executarii lucrarii Extindere conducta si bransament gaze naturale

Hotararea nr. 61 din 12 septembrie 2023 privind includerea in domeniul public al orasului Ungheni a bunurilor care au facut obiectul investitiei Extindere retea apa potabila Moresti

Hotararea nr. 60 din 12 septembrie 2023 privind modificarea Bugetului Local al orasului Ungheni pe anul 2023

Hotararea nr. 59 din 10 august 2023 privind modificarea si completarea HCL nr. 50 din 20 august 2021

Hotararea nr. 58 din 10 august 2023 privind modificarea si completarea HCL nr. 8 din 19 februarie 2020

Hotararea nr. 57 din 10 august 2023 pentru modificarea si completarea HCL nr. 49 din 27.07.2023 privind vanzarea prin licitatie publica a unui imobil – teren in suprafata de 953 mp

Hotararea nr. 56 din 10 august 2023 pentru modificarea si completarea HCL nr. 48 din 27.07.2023 privind vanzarea prin licitatie publica a unui imobil – teren in suprafata de 19509 mp

Hotărârea nr. 55 din 27 iulie 2023

Hotărârea nr. 54 din 27 iulie 2023

Hotărârea nr. 53 din 27 iulie 2023

Hotărârea nr. 52 din 27 iulie 2023

Hotărârea nr. 51 din 27 iulie 2023

Hotărârea nr. 50 din 27 iulie 2023

Hotărârea nr. 49 din 27 iulie 2023

Hotărârea nr. 48 din 27 iulie 2023

Hotărârea nr. 47 din 27 iulie 2023

Hotărârea nr. 46 din 27 iulie 2023

Hotararea nr. 45 din 28 iunie 2023 privind validarea Dispozitiei primarului orasului Ungheni nr. 292 din 5 mai 2023

Hotararea nr. 44 din 14 iunie 2023 privind aprobarea elaborarii in implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala in cadrul parteneriatului LEADER

Hotararea nr. 43 din 30 mai 2023 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a acordurilor-cadru

Hotararea nr. 42 din 30 mai 2023 privind aprobarea delegarii dreptului de a depune cererea de finantare in cadrul PNRR Pilonul VI Componenta C15

Hotararea nr. 41 din 30 mai 2023 privind scaderea din evidenta analitica pe platitor a creantelor fiscale datorate Bugetului local al orasului Ungheni

Hotararea nr. 40 din 30 mai 2023 privind aprobarea executarii lucrarii de Imbunatatire nivel de tensiune in localitatea Ungheni str. Tineretului jud. Mures

Hotararea nr. 39 din 30 mai 2023 privind aprobarea aderarii unei unitati administrativ teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES

Hotararea nr. 38 din 30 mai 2023 privind aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetelor administrativ teritoriale ale orasului Ungheni pentru anul 2022

Hotararea nr. 37 din 16 mai 2023 privind aprobarea DT-economice faza DALI si a indicatorilor tehnico economici ai investitiei Cresterea eficientei energetice in Dispensarul Medical Uman Ungheni

Hotararea nr. 36 din 16 mai 2023 privind aprobarea DT-economice faza DALI si a indicatorilor tehnico economici ai investitiei Cresterea eficientei energetice in Caminul Cultural Ungheni

Hotararea nr. 35 din 16 mai 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Ungheni

Hotararea nr. 34 din 27 aprilie 2023 privind stabilirea unor masuri privind salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual

Hotararea nr. 33 din 27 aprilie 2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI Modernizare strazi UAT orasul Ungheni

Hotararea nr. 32 din 25 aprilie 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Ungheni pentru o perioada de 3 luni

Hotararea nr. 31 din 25 aprilie 2023 privind stabilirea unor masuri pentru derularea procedurii de acordare de finantari nerambursabile din bugetul public al orasului Ungheni pentru anul 2023

Hotararea nr. 30 din 25 aprilie 2023 privind aprobarea retragerii unei unitati administrativ teritoriale din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Invest Mures

Hotararea nr. 29 din 25 aprilie 2023 privind aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 340.4.2005

Hotararea nr. 28 din 25 aprilie 2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre MMSS si Orasul Ungheni

Hotararea nr. 27 din 29 martie 2023 privind acordarea avizului Consiliului local la orasului Ungheni societatii comerciale ADOJET GROUP SRL

Hotararea nr. 26 din 29 martie 2023 pentru aprobarea completarii Anexei nr. 5 parte integranta a Hotararii nr. 14 din 28.02.2023

Hotararea nr. 25 din 29 martie 2023 privind acordarea unor ajutoare alimentare in cadrul Programului social Alimente

Hotararea nr. 24 din 29 martie 2023 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca

Hotararea nr. 23 din 28 februarie 2023 privind modificarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2023

Hotararea nr. 22 din 28 februarie 2023 privind aprobarea participarii UAT Orasul Ungheni la PNRR Componenta C15

Hotarare nr. 21 din 28 februarie 2023 privind aprobarea chiriei lunare pentru locuintele ANL destinate inchirierii

Hotararea nr. 20 din 28 februarie 2023 privind includerea in domeniul public al orasului Ungheni a bunurilor care au facut obiectul investitiei Extindere retea de apa potabila in loc Sausa

Hotararea nr. 19 din 28 februarie 2023 privind aprobarea regulamentelor de organizare si desfasurare a licitatiilor publice si concesiunea imobilelor

Hotararea nr. 18 din 28 februarie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general Canalizare menajera

Hotararea nr. 17 din 28 februarie 2023 privind aprobarea DT faza PT Modernizarea unor strazi din orasul Ungheni

Hotararea nr. 16 din 28 februarie 2023 privind incetarea aplicabilitatii HCL Ungheni nr. 1 din 13.01.2021

Hotararea nr. 15 din 28 februarie 2023 privind asocierea Orasului Ungheni in calitate de membru fondator cu Consiliile locale ale Mun Targu Mures Mun Reghin….

Hotararea nr. 14 din 28 februarie 2023 privind inchirierea prin atribuire directa a unor pasuni

Hotararea nr. 13 din 28 februarie 2023 privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2023

Hotararea nr. 12 din 28 februarie 2023 privind aprobarea modificarii Regulamentului de instituire si administrare a taxei de salubrizare

Hotararea nr. 11 din 28 februarie 2023 pentru aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani

Hotararea nr. 10 din 28 februarie 2023 pentru modificarea HCL UNGHENI nr. 43 din 07.08.2017

Hotararea nr. 9 din 28 februarie 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Ungheni

Hotararea nr. 8 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat din orasul Ungheni pentru anul scolar 2023-2024

Hotararea nr. 7 din 31 ianuarie 2023 privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuintele pentru tineri destinate inchirierii

Hotararea nr. 6 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila PMUD al Municipiului Targu Mures – Orizont 2030

Descarca anexele aici – Link PMUD

 

Hotararea nr. 5 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana SIDU a Municipiului Targu Mures in context metropolitan

Mecanism prioritizare proiecte_Lista proiecte

SIDU Mun. Tg. Mures in context metropolitan 2030 – VARIANTA FINALA

 

Hotararea nr. 4 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2023

Hotararea nr. 3 din 31 ianuarie 2023 privind modificarea bugetului local al orasului Ungheni pentru anul 2022

Hotararea nr. 2 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici ai investitiei Extindere retea canalizare menajera in orasul Ungheni

Hotararea nr. 1 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice Extindere retea apa potabila in orasul Ungheni si satele apartinatoare

Hotararea nr. 93 din 20 decembrie 2022 privind aprobarea contului de executie al bugetului orasului Ungheni pe trimestrul III 2022

Hotararea nr. 94 din 20 decembrie 2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

Tabloul cu valorile impozabile impozitele taxele locale si amenzile pentru anul 2023

Hotararea nr. 96 din 20 decembrie 2022 privind aprobarea modificarii structurii organizatorice

Hotarare nr. 95 din 20 decembrie 2022 privind modificarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2022Hotararea nr. 92 din 29 noiembrie 2022 privind validarea Dispozitiei primarului orasului Ungheni nr. 674 din 11 noiembrie 2022

Hotararea nr. 91 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu

Hotararea nr. 90 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea listei de repartizare in vederea atribuirii locuintelor pentru tineri

Hotararea nr. 89 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea aderarii orasului Sangeorgiu de Padure la ADI AQUA INVEST MURES

Hotararea nr. 88 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea aderarii comunei Papiu Ilarian la ADI AQUA INVEST MURES

Hotararea nr. 87 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea executarii lucrarii de Extindere retea electrica de distributie Loc. Ungheni

Hotararea nr. 86 din 29 noiembrie 2022 pentru completarea HCL nr. 43 din 07.08.2017

Hotararea nr. 85 din 29 noiembrie 2022 privind transformarea unor posturi

Hotararea nr. 84 din 29 noiembrie 2022 privind incetarea unui contract de inchiriere

Hotararea nr. 83 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea executarii lucrarii de Modernizare DC124 VIDRASAU – SAUSA

Hotararea nr. 82 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea executarii lucrarii de Canalizare menajera in orasul Ungheni

Hotararea nr. 81 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici ai investitiei Modernizare DC124 Vidrasau-Sausa

Hotararea nr. 74 din 25 octombrie 2022 privind avizarea documentatiei de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale

Hotararea nr. 75 din 25 octombrie 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Ungheni

Hotararea nr. 76 din 25 octombrie 2022 privind validarea Dispozitiei primarului

Hotararea nr. 77 din 25 octombrie 2022 privind modificarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2022

Hotararea nr. 78 din 25 octombrie 2022 privind aprobarea listei de prioritate in vederea atribuirii locuintelor pentru tineri

Hotararea nr. 79 din 25 octombrie 2022 privind aprobarea executarii lucrarii IMPREJMUIRE PARTIALA SI PORTI DE ACCES

Hotararea nr. 80 din 25 octombrie 2022 privind aprobarea dezmembrarii imobilului inscris in CF nr. 55346 UNGHENI

Hotararea nr. 72 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea retragerii unor unitati administrativ teritoriale din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES

Hotararea nr. 71 din 26 septembrie 2022

Hotararea nr. 70 din 26 septembrie 2022

Hotararea nr. 69 din 26 septembrie 2022

Hotararea nr. 68 din 26 septembrie 2022

Hotararea nr. 67 din 26 septembrie 2022

Hotararea nr. 66 din 26 septembrie 2022

Hotararea nr. 65 din 26 septembrie 2022

Hotararea nr. 63 din 18 august 2022 privind sanctionarea viceprimarului Orasului Ungheni judetul Mures

Hotararea nr. 62 din 18 august 2022 privind aprobarea infiintarii Serviciului de Iluminat Public al orasului Ungheni si stabilirea modalitatii de gestiune a acestuia

Hotararea nr. 61 din 18 august 2022 privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Ungheni

Hotararea nr. 60 din 18 august 2022 privind aprobarea Strategiei de tarifare cf. rezultatelor Analizei Cost Beneficiu pt Proiectul regional de dezv a infrastr. de apa potabila si apa uzata

Hotararea nr. 59 din 18 august 2022 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional de dezv a infrastructurii de apa potabila

Hotararea nr. 58 din 18 august 2022 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii deosebite

Hotararea nr. 57 din 18 august 2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala 2022-2027 a Orasului Ungheni – Orizont 2030

Hotararea nr. 56 din 18 august 2022 privind stabilirea unor masuri pentru derularea procedurii de acordare de finantari nerambursabile din bugetul public al orasului Ungheni pentru anul 2022HCL nr. 55 din 21 iulie 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Ungheni

HCL nr. 54 din 21 iulie 2022 privind vanzarea cu respectarea dreptului de preemtiune a terenului in suprafata de 2950 mp

HCL nr. 53 din 21 iulie 2022 privind aprobarea executarii unei lucrari de Extindere conducta si bransament gaze naturale presiune redusa

HCL nr. 52 din 21 iulie 2022 privind modificarea Bugetului Local al orasului Ungheni pe anul 2022

HCL nr. 51 din 21 iulie 2022 privind aprobarea DT economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei Imprejmuire partiala si porti acces la terenul identificat prin CF 56439

HCL nr. 50 din 21 iulie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Extindere retea apa potabila in localitatea Moresti

HCL nr. 49 din 21 iulie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econonmici ai obictivului de investitii Asfaltare strada Izvor sat Cerghizel oras Ungheni judetul Mures

HCL nr. 48 din 21 iulie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Asfaltare strada Bradului oras Ungheni judetul Mures

Hotararea nr. 46 din 28 iunie 2022

Hotararea nr. 45 din 28 iunie 2022

Hotararea nr. 44 din 14 iunie 2022 privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silita ocazionate de tiparirea si comunicarea prin posta a documentelor de executare silita

Hotararea nr. 43 din 14 iunie 2022 privind vanzarea prin licitatie publica a unui imobil – teren in suprafata de 50000 mp

Hotararea nr. 42 din 14 iunie 2022 privind vanzarea prin licitatie publica a unui imobil – teren in suprafata de 147200 mp

Hotararea nr. 41 din 14 iunie 2022 privind vanzarea prin licitatie publica a unui imobil – teren in suprafata de 42005 mp

Hotararea nr. 40 din 7 iunie 2022 privind modificarea si completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 48 din 24.11.2020

Hotararea nr. 39 din 25 mai 2022 privind aprobarea Notei de fundamentare a investitiei Proiect Dezvoltarea infrastructurii TIC in orasul Ungheni

Hotararea nr. 38 din 24 mai 2022 privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Ungheni in AGA SC Parc Industrial Mures SA

Hotararea nr. 37 din 24 mai 2022 privind inregistrarea orasului Ungheni in SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC DE PLATA online

Hotararea nr. 36 din 24 mai 2022 privind desemnarea cadrului tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor la nivelul orasului Ungheni judetul Mures

Hotararea nr. 35 din 26 aprilie 2022 privind constatarea incetarii de drept prin demisie a mandatului de consilier local al dnei Pop Otilia si vacantarea locului de consilier

Hotararea nr. 34 din 26 aprilie 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Ungheni pentru o perioada de 3 luni

Hotararea nr. 33 din 26 aprilie 2022 privind actualizarea componentei Comitetului director al Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018

Hotararea nr. 32 din 26 aprilie 2022 privind aprobarea numarului de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din unitatile de invatamant din orasul Ungheni

Hotararea nr. 31 din 26 aprilie 2022 privind aprobarea executarii unei lucrari de Extindere conducta si bransament gaze naturale presiune redusa

Hotararea nr. 30 din 26 aprilie 2022 privind CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN SCOALA GENERALA SI GRADINITA MORESTI

Hotararea nr. 29 din 26 aprilie 2022 privind CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN SCOALA GIMNAZIALA VIDRASAU

Hotararea nr. 28 din 26 aprilie 2022 privind aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetelor unitatii administrativ teritoriale Orasul Ungheni pentru anul financiar 2021

Hotararea nr. 27 din 26 aprilie 2022 privind aprobarea oportunitatii si initierii procedurii de negociere directa in vederea vanzarii unui imobil in suprafata de 2950 mp

Hotararea nr. 26 din 14 aprilie 2022 privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Ungheni

Hotararea nr. 25 din 14 aprilie 2022 privind inchirierea prin atribuire directa a unor terenuri din domeniul privat al orasului Ungheni

Hotararea nr. 24 din 14 aprilie 2022 privind alegerea viceprimarului orasului Ungheni

Hotararea nr. 23 din 5 aprilie 2022 privind constatarea incetarii calitatii de viceprimar al orasului Ungheni judetul Mures a doamnei Otilia Pop, ca urmare a demisiei

Hotararea nr. 22 din 23 martie 2022 privind validarea Dispozitiei primarului orasului Ungheni nr. 74 din 21 februarie 2022 privind modificarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2022

Hotararea nr. 21 din 23 martie 2022 privind aprobarea chiriei lunare pentru locuintele ANL destinate inchirierii situate in orasul Ungheni nr. 69/M pentru anul 2022

Hotararea nr. 20 din 23 martie 2022 privind acordarea unor ajutoare alimentare in cadrul Programului social Alimente

Hotararea nr. 19 din 23 martie 2022 privind inchirierea prin atribuire directa a unor pajisti aflate in proprietatea privata a Orasului Ungheni

Hotararea nr. 18 din 23 martie 2022 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2022

Hotararea nr. 17 din 23 martie 2022 privind aprobarea executarii lucrarii de Canalizare menajera in orasul Ungheni pe strazile Rozelor, Magnoliei, Cosminului, Viitorului…

Hotararea nr. 16 din 23 martie 2022 privind aprobarea Amenajamentului pastoral de înbunătatire intretinere si exploatare a pajistilor aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice din orasul Ungheni

Hotararea nr. 15 din 23 martie 2022 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Orasului Ungheni care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al Orasului Ungheni

Hotararea nr. 14 din 23 martie 2022 privind aprobarea executarii unei lucrari de Extindere conducta si bransament gaze naturale presiune redusa

Hotararea nr. 13 din 23 martie 2022 din 23 martie 2022 privind vanzarea prin licitatie publica a unui imobil – teren in suprafata de 244 mp

Hotararea nr. 12 din 23 martie 2022 privind vanzarea prin licitatie publica a unui imobil – teren in suprafata de 40259 mp

Hotararea nr. 11 din 23 martie 2022 privind vanzarea prin licitatie publica a unui imobil – teren in suprafata de 125083 mp

Hotararea nr. 10 din 1 martie 2022 privind desemnarea unui reprezentant si a unui membru supleant ai Consiliului Local Ungheni, in comisiile de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea functiei vacante de director adjunct din unitatea de invatamant preuniversitar de stat din orasul Ungheni, judetul Mures, sesiunea ianuarie-aprilie 2022

Hotararea nr. 9 din 8 februarie 2022 privind aprobarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2022 (Anexa nr. 1-8 la HCL nr. 9 din 8 februarie 2022)

Hotararea nr. 8 din 8 februarie 2022 privind transformarea unor posturi si modificarea statului de functii

Hotararea nr. 7 din 8 februarie 2022 privind incetarea unui contract de inchiriere pentru terenuri din domeniul privat al orasului Unghei pasuni din islazul comunal

Hotararea nr. 6 din 8 februarie 2022 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Ungheni pentru anul scolar 2022-2023

Hotararea nr. 5 din 8 februarie 2022 privind aprobarea executarii lucrarii AMENAJARE TEREN DE SPORT IN LOC. MORESTI JUD. MURES

Hotararea nr. 4 din 8 februarie 2022 privind aprobarea executarii lucrarii MODERNIZAREA UNOR STRAZI DIN ORASUL UNGHENI STRAZILE BALADEI NIRAJULUI…

Hotararea nr. 3 din 8 februarie 2022 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI CRESA IN ORASUL UNGHENI

Hotararea nr. 2 din 8 februarie 2022 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL – RECONVERSIE ZONA FUNCTIONALA IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI FABRICI DE CALCULATOARE

Hotararea nr. 1 din 8 februarie 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Ungheni pentru o perioada de 3 luni

Hotararea nr. 82 din 22 decembrie 2021

Hotararea nr. 81 din 22 decembrie 2021

Hotararea nr. 71 din 14 decembrie 2021

Hotararea nr. 72 din 14 decembrie 2021

Hotararea nr. 73 din 14 decembrie 2021

Hotararea nr. 74 din 14 decembrie 2021

Hotararea nr. 75 din 14 decembrie 2021

Hotararea nr. 76 din 14 decembrie 2021

Hotararea nr. 77 din 14 decembrie 2021

Hotararea nr. 78 din 14 decembrie 2021

Hotararea nr. 79 din 14 decembrie 2021

Hotararea nr. 80 din 14 decembrie 2021

Hotararea nr. 70 din 10 noiembrie 2021

Hotararea nr. 69 din 10 noiembrie 2021

Hotararea nr. 68 din 28.10.2021

Hotararea nr. 67 din 28.10.2021

Hotararea nr. 66 din 28.10.2021

Hotararea nr. 65 din 28.10.2021

Hotararea nr. 64 din 28.10.2021

Hotararea nr. 63 din 28.10.2021

Hotararea nr. 62 din 28.10.2021

Hotararea nr. 61 din 28.10.2021

Hotararea nr. 60 din 28.10.2021

Hotararea nr. 59 din 28.10.2021

Hotararea nr. 58 din 12 octombrie 2021

Hotararea nr. 57 din 12 octombrie 2021

Hotararea nr. 56 din 12 octombrie 2021

Hotararea nr. 55 din 12 octombrie 2021

Hotararea nr. 54 din 21 septembrie 2021

Hotararea nr. 53 din 21 septembrie 2021

Hotararea nr. 52 din 20 august 2021

Hotararea nr. 51 din 20 august 2021

Hotararea nr. 50 din 20 august 2021

Hotararea nr. 49 din 20 august 2021

HCL 40 din 03.08.2021

HCL 42 din 03.08.2021

HCL 43 din 03.08.2021

HCL 44 din 03.08.2021

HCL 45 din 03.08.2021

HCL 46 din 03.08.2021

HCL 48 din 03.08.2021

Hotararea nr. 41 din 03.08.2021

Hotararea nr. 47 din 03.08.2021

Hotărârea nr. 39 din 24 iunie 2021

Hotărârea nr. 38 din 24 iunie 2021

Hotararea nr. 37 din 24 mai 2021

Hotararea nr. 36 din 24 mai 2021

Hotararea nr. 35 din 24 mai 2021

Hotararea nr. 34 din 24 mai 2021

Hotararea nr. 33 din 24 mai 2021

Hotararea nr. 32 din 24 mai 2021

Hotararea nr. 31 din 24 mai 2021

HCL nr. 17 din 20 aprilie 2021

HCL nr. 18 din 20 aprilie 2021

HCL nr. 19 din 20 aprilie 2021

HCL nr. 20 din 20 aprilie 2021

HCL nr. 21 din 20 aprilie 2021

HCL nr. 22 din 20 aprilie 2021

HCL nr. 23 din 20 aprilie 2021

HCL nr. 24 din 20 aprilie 2021

HCL nr. 25 din 20 aprilie 2021

HCL nr. 26 din 20 aprilie 2021

HCL nr. 27 din 20 aprilie 2021

Hotararea nr. 9 din 18 februarie 2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Ungheni nr. 2 din 2021

Hotararea nr. 7 din 28 ianuarie 2021

Hotararea nr. 5 din 28 ianuarie 2021

Hotararea nr. 4 din 28 ianuarie 2021

Hotararea nr. 2 din 28 ianuarie 2021

Hotararea nr. 1 din 13 ianuarie 2021 privind schimbarea temporara a destinatiei spatiului in care va functiona Centrul de vaccinare impotriva Covid-19 situat in incinta Caminului cultural Oras Ungheni nr. 110/B

Hotararea nr. 38 din 27 august 2020 privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Ungheni si al serviciilor publice de interes local

Hotararea nr. 39 din 27 august 2020 privind acordarea unor facilitati fiscale la plata impozitului anual pe cladiri si a taxei pe cladiri pentru durata starii de urgenta decretate in anul 2020

Hotararea nr. 40 din 27 august 2020 privind aprobarea executarii unei lucrari de Realizarea racordului electric intre bransamentul electric trifazat respectiv tablou electric al rezervorului…

Hotararea nr. 41 din 27 august 2020 privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuintele pentru tineri destinate inchirierii construite de catre A.N.L

Hotararea nr. 42 din 27 august 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Ungheni pentru o perioada de 3 luni(septembrie 2020 – noiembrie 2020)

Hotararea nr. 43 din 27 august 2020 privind aprobarea executarii lucrarii de Modificare solutie autorizata prin AC nr. 56.2017 Extindere retea de apa potabila in localitatea Sausa

Hotararea nr. 44 din 27 august 2020 privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in CF nr. 52050.Ungheni cu suprafata totala de 117100 mp proprietate privata a Orasului Ungheni

Hotararea nr. 45 din 14 septembrie 2020 privind validarea Dispozitiei primarului orasului Ungheni nr. 286 din 25 august 2020 privind rectificarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2020

Hotararea nr. 46 din 14 septembrie 2020 privind rectificarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2020

Hotararea nr. 49 din 9 decembrie 2020

Hotararea nr. 50 din 9 decembrie 2020

Hotararea nr. 51 din 9 decembrie 2020

Hotararea nr. 55 din 9 decembrie 2020

Hotararea nr. 57 din 9 decembrie 2020

Hotararea nr. 58 din 9 decembrie 2020