Hotărâri Consiliu Local

Hotararea nr. 82 din 22 decembrie 2021

Hotararea nr. 81 din 22 decembrie 2021

Hotararea nr. 71 din 14 decembrie 2021

Hotararea nr. 72 din 14 decembrie 2021

Hotararea nr. 73 din 14 decembrie 2021

Hotararea nr. 74 din 14 decembrie 2021

Hotararea nr. 75 din 14 decembrie 2021

Hotararea nr. 76 din 14 decembrie 2021

Hotararea nr. 77 din 14 decembrie 2021

Hotararea nr. 78 din 14 decembrie 2021

Hotararea nr. 79 din 14 decembrie 2021

Hotararea nr. 80 din 14 decembrie 2021

Hotararea nr. 70 din 10 noiembrie 2021

Hotararea nr. 69 din 10 noiembrie 2021

Hotararea nr. 68 din 28.10.2021

Hotararea nr. 67 din 28.10.2021

Hotararea nr. 66 din 28.10.2021

Hotararea nr. 65 din 28.10.2021

Hotararea nr. 64 din 28.10.2021

Hotararea nr. 63 din 28.10.2021

Hotararea nr. 62 din 28.10.2021

Hotararea nr. 61 din 28.10.2021

Hotararea nr. 60 din 28.10.2021

Hotararea nr. 59 din 28.10.2021

Hotararea nr. 58 din 12 octombrie 2021

Hotararea nr. 57 din 12 octombrie 2021

Hotararea nr. 56 din 12 octombrie 2021

Hotararea nr. 55 din 12 octombrie 2021

Hotararea nr. 54 din 21 septembrie 2021

Hotararea nr. 53 din 21 septembrie 2021

Hotararea nr. 52 din 20 august 2021

Hotararea nr. 51 din 20 august 2021

Hotararea nr. 50 din 20 august 2021

Hotararea nr. 49 din 20 august 2021

HCL 40 din 03.08.2021

HCL 42 din 03.08.2021

HCL 43 din 03.08.2021

HCL 44 din 03.08.2021

HCL 45 din 03.08.2021

HCL 46 din 03.08.2021

HCL 48 din 03.08.2021

Hotararea nr. 41 din 03.08.2021

Hotararea nr. 47 din 03.08.2021

Hotărârea nr. 39 din 24 iunie 2021

Hotărârea nr. 38 din 24 iunie 2021

Hotararea nr. 37 din 24 mai 2021

Hotararea nr. 36 din 24 mai 2021

Hotararea nr. 35 din 24 mai 2021

Hotararea nr. 34 din 24 mai 2021

Hotararea nr. 33 din 24 mai 2021

Hotararea nr. 32 din 24 mai 2021

Hotararea nr. 31 din 24 mai 2021

HCL nr. 17 din 20 aprilie 2021

HCL nr. 18 din 20 aprilie 2021

HCL nr. 19 din 20 aprilie 2021

HCL nr. 20 din 20 aprilie 2021

HCL nr. 21 din 20 aprilie 2021

HCL nr. 22 din 20 aprilie 2021

HCL nr. 23 din 20 aprilie 2021

HCL nr. 24 din 20 aprilie 2021

HCL nr. 25 din 20 aprilie 2021

HCL nr. 26 din 20 aprilie 2021

HCL nr. 27 din 20 aprilie 2021

Hotararea nr. 9 din 18 februarie 2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Ungheni nr. 2 din 2021

Hotararea nr. 7 din 28 ianuarie 2021

Hotararea nr. 5 din 28 ianuarie 2021

Hotararea nr. 4 din 28 ianuarie 2021

Hotararea nr. 2 din 28 ianuarie 2021

Hotararea nr. 1 din 13 ianuarie 2021 privind schimbarea temporara a destinatiei spatiului in care va functiona Centrul de vaccinare impotriva Covid-19 situat in incinta Caminului cultural Oras Ungheni nr. 110/B

Hotararea nr. 38 din 27 august 2020 privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Ungheni si al serviciilor publice de interes local

Hotararea nr. 39 din 27 august 2020 privind acordarea unor facilitati fiscale la plata impozitului anual pe cladiri si a taxei pe cladiri pentru durata starii de urgenta decretate in anul 2020

Hotararea nr. 40 din 27 august 2020 privind aprobarea executarii unei lucrari de Realizarea racordului electric intre bransamentul electric trifazat respectiv tablou electric al rezervorului…

Hotararea nr. 41 din 27 august 2020 privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuintele pentru tineri destinate inchirierii construite de catre A.N.L

Hotararea nr. 42 din 27 august 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Ungheni pentru o perioada de 3 luni(septembrie 2020 – noiembrie 2020)

Hotararea nr. 43 din 27 august 2020 privind aprobarea executarii lucrarii de Modificare solutie autorizata prin AC nr. 56.2017 Extindere retea de apa potabila in localitatea Sausa

Hotararea nr. 44 din 27 august 2020 privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in CF nr. 52050.Ungheni cu suprafata totala de 117100 mp proprietate privata a Orasului Ungheni

Hotararea nr. 45 din 14 septembrie 2020 privind validarea Dispozitiei primarului orasului Ungheni nr. 286 din 25 august 2020 privind rectificarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2020

Hotararea nr. 46 din 14 septembrie 2020 privind rectificarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2020

Hotararea nr. 49 din 9 decembrie 2020

Hotararea nr. 50 din 9 decembrie 2020

Hotararea nr. 51 din 9 decembrie 2020

Hotararea nr. 55 din 9 decembrie 2020

Hotararea nr. 57 din 9 decembrie 2020

Hotararea nr. 58 din 9 decembrie 2020

Redimensionarea fontului
Contrast