Hotărâri Consiliu Local

Hotararea nr. 38 din 27 august 2020 privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Ungheni si al serviciilor publice de interes local

Hotararea nr. 39 din 27 august 2020 privind acordarea unor facilitati fiscale la plata impozitului anual pe cladiri si a taxei pe cladiri pentru durata starii de urgenta decretate in anul 2020

Hotararea nr. 40 din 27 august 2020 privind aprobarea executarii unei lucrari de Realizarea racordului electric intre bransamentul electric trifazat respectiv tablou electric al rezervorului…

Hotararea nr. 41 din 27 august 2020 privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuintele pentru tineri destinate inchirierii construite de catre A.N.L

Hotararea nr. 42 din 27 august 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Ungheni pentru o perioada de 3 luni(septembrie 2020 – noiembrie 2020)

Hotararea nr. 43 din 27 august 2020 privind aprobarea executarii lucrarii de Modificare solutie autorizata prin AC nr. 56.2017 Extindere retea de apa potabila in localitatea Sausa

Hotararea nr. 44 din 27 august 2020 privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in CF nr. 52050.Ungheni cu suprafata totala de 117100 mp proprietate privata a Orasului Ungheni

Hotararea nr. 45 din 14 septembrie 2020 privind validarea Dispozitiei primarului orasului Ungheni nr. 286 din 25 august 2020 privind rectificarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2020

Hotararea nr. 46 din 14 septembrie 2020 privind rectificarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2020

Hotararea nr. 49 din 9 decembrie 2020

Hotararea nr. 50 din 9 decembrie 2020

Hotararea nr. 51 din 9 decembrie 2020

Hotararea nr. 55 din 9 decembrie 2020

Hotararea nr. 57 din 9 decembrie 2020

Hotararea nr. 58 din 9 decembrie 2020