SPCLEP Ungheni

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

PRIMIRI / CERERI

LUNI 08:00 – 16:00
MARTI 08:00 – 18:30
MIERCURI 08:00 – 16:00
JOI 08:00 – 16:00
VINERI 08:00 – 14:00

ELIBERARI DOCUMENTE DE INDENTITATE

LUNI 08:00 – 16:00
MARTI 08:00 – 18:30
MIERCURI 08:00 – 16:00
JOI 08:00 – 16:00
VINERI 14:00 – 16:00

„Termenul de soluTionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pâna la 30 de zile, acesta putand fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre coordonatorul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.”

„Eliberarea actelor de identitate de catre S.P.C.L.E.P Ungheni, se face în termen de 7 zile.”

„Exista posibilitatea reducerii termenului pentru obtinerea cartilor de identitate si în situatii/motive care pot justifica o astfel de solicitare, în urma unei audiente la coordonatorul serviciului.”

„De asemenea, cetatenii se pot adresa Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Mures.”

1. In cazul eliberarii cartii de identitate la împlinirea varstei de 14 ani

 • cerere tip
 • certificatul de nastere (original+copie)
 • certificatul de casatorie al parintilor (original+copie) sau sentinta de divort definitiva si irevocabila (original+copie)
 • parintele sau reprezentantul legal cu actul de identitate
 • dovada domiciliului (original+copie)

pentru mediul rural, adeverinta de la primarie

pentru mediul urban, un document care atesta proprietatea sau folosinta (la contractul de construire si procesul verbal de predare-primire a locuintei)

 • contravaloarea cartii de identitate 7 lei, achitata la casierie

2. In cazul preschimbarii, expirarii actului de identitate si schimbarii numelui

 • cerere tip
 • certificatul de nastere (original+copie)
 • certificatul de casatorie (original+copie)
 • certificatul de deces, în cazul persoanelor vaduve (original+copie)
 • sentinta de divort definitiva si irevocabila (original+copie)
 • actul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original+copie)

pentru mediul rural, adeverinta de la primarie

pentru mediul urban, un document care atesta proprietatea sau folosinta (la contractul de construire si procesul verbal de predare-primire a locuintei)

 • declaratie de consimtamant, data în fata lucratorului de la ghiseu, de catre titularul spatiului (cu actul de identitate original )
 • contravaloarea cartii de identitate 7 lei, achitata la casierie
 • actul de identitate vechi
 • cartea de alegator unde e cazul
 • certificatele de stare civila ale copiilor sub 14 ani

3. In cazul schimbarii domiciliului

 • cerere tip
 • certificatul de nastere si casatorie (originale+copii)
 • certificatele de nastere ale copiilor minori care îsi schimba domiciliul împreuna cu parintii (original+copie)
 • certificatul de deces al sotiei/sotului decedat (original+copie)
 • hotararea de divort definitiva si irevocabila (original+copie)
 • actul cu care se face dovada domiciliului

pentru mediul rural, adeverinta de la primarie

pentru mediul urban, un document care atesta proprietatea sau folosinta (la contractul de construire si procesul verbal de predare-primire a locuintei) (original+copie)

 • declaratie de consimtamant, data în fata lucratorului de la ghiseu, de catre titularul spatiului (cu actul de identitate original)
 • contravaloarea cartii de identitate 7 lei, achitata la casierie
 • taxa extrajudiciara de timbru 6 lei, achitata la casierie
 • actul de identitate vechi si cartea de alegator, în original (unde este cazul)

4. Acordarea vizei de resedinta (flotant)

 • cerere tip pt. stabilirea re?edin?ei
 • actul de identitate în care urmeaza sa se efectueze mensiunea de resedinta
 • certificatele de stare civila ale copiilor sub 14 ani
 • actul cu care se face dovada domiciliului gazduitorului (original + copie)

in mediul urban, orice document care atesta proprietatea sau folosinta (pentru contractul de construire trebuie si procesul-verbal de predare-primire)

in mediul rural, adeverinta de la primarie

 • taxa extrajudiciara de timbru 6 lei, achitata la casierie
 • gazduitorul, legitimat cu actul de identitate, isi va da consimtamantul în fata lucratorului de evidenta
 • pentru mediul rural, consimtamantul se poate da si în fata lucratorului de la postul de politie
 • se preia imaginea persoanelor care sunt desinatoare de buletine de identitate

5. In cazul furtului actului de identitate

 • cerere tip
 • certificatul nastere (original+copie)
 • certificatul de casatorie/sentinta de divort definitiva si irevocabila (original+copie)
 • certificatul de deces in cazul persoanelor vaduve (original+copie)
 • dovada domiciliului (original+copie)

in mediul urban

 • orice document care atesta proprietatea sau folosinta (contractul de construire si procesul verbal de predare-primire a locuintei )

in mediul rural

 • adeverinta din registrul agricol
 • declaratie de consimtamant, data în fata lucratorului de la ghiseu, de catre titularul spatiului (cu actul de identitate original)
 • un document cu fotografie (permis de conducere, pasaport, carte de alegator, legitimatie de serviciu, diploma de absolvire a unei unitati de învatamant cu fotografie de data recenta) din care sa rezulte datele de stare civila (original+copie)
 • contravaloarea cartii de identitate 7 lei, achitata la casierie
 • cartea de alegator, unde este cazul
 • dovada de inregistrare a furtului (original+copie)

in mediul urban o elibereaza politia pe raza careia s-a declarat furtul

in mediul rural o elibereaza postul de politie pe raza caruia s-a declarat furtul

 • certificatele de stare civila ale copiilor sub 14 ani

6. Eliberarea cartii de identitate pe baza de procura

 • cerere tip
 • procura speciala eliberata de autoritatea romana din tara respectiva pe care se regaseste fotografia persoanei pentru care se solicita eliberarea actului de identitate si în care sa fie clar specificate toate motivele pentru care se doreste un nou act de identitate–/expirare, preschimbare, furt, schimbare de domiciliu, schimbarea numelui… (original)
 • o fotografie identica cu cea de pe procura, care sa aiba aplicata stampila autoritatii romane emitenta a procurii pe verso
 • certificate de stare civila– nastere, casatorie/divort (originale + copii)
 • dovada adresei de domiciliu (original+copie)

in mediul urban, orice document care atesta proprietatea sau folosinta (pentru contractul de construire trebuie si procesul verbal de predare primire a locuintei)

in mediul rural, adeverinta cu date din registrul agricol

 • declaratie de consimtamant, data în fata lucratorului de la ghiseu, de catre titularul spatiului (cu actul de identitate original)
 • actul de identitate (original + copie) al persoanei împuternicite
 • actul de identitate vechi si cartea de alegator
 • contravaloarea cartii de identitate 7 lei, achitata la casierie

7. Eliberarea cartii de identitate provizorii pentru cetatenii romani cu domiciliul în strainatate (CRDS)

 • cerere tip de eliberare a actului de identitate
 • pasaportul, aflat în termen de valabilitate, care atesta statutul de CRDS , original + copii ale filelor cu fotografia, datele de stare civila, semnalmentele
 • certificatele de stare civila (nastere, casatorie, deces) eliberate de oficiile de stare civila romane (originale + copii)
 • hotarare judecatoreasca divort ramasa definitiva si irevocabila, daca e cazul (original si copie)
 • dovada adresei de stabilire a resedintei
 • declaratie de consimtamant, data în fata lucratorului de la ghiseu, de catre titularul spatiului (cu actul de identitate original)
 • 3 fotografii [ū] cm cu banda alba de 7 mm
 • contravaloarea cartii de identitate provizorii 1 leu, achitata la casierie
 • taxa extrajudiciara de timbru 6 lei, achitata la casierie

8. In cazul pierderii, deteriorarii sau distrugerii actului de identitate

 • cerere tip
 • certificatul nastere (original + copie)
 • certificatul de casatorie/sentinta de divort definitiva si irevocabila (original+ copie)
 • certificatul de deces (original+copie) în cazul persoanele vaduve
 • un document cu fotografie (permis de conducere, pasaport, carte de alegator, legitimatie de serviciu, diploma de absolvire a unei unitati de învatamant cu fotografie de data recenta) din care sa rezulte datele de stare civila (original +copie)
 • actul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original+copie)

In mediul urban

 • orice document care atesta proprietatea sau folosinta (la contractul de construire si procesul verbal de predare-primire a locuintei)

In mediul rural

 • adeverinta din registrul agricol
 • declaratie de consimtamant, data în fata lucratorului de la ghiseu, de catre titularul spatiului (cu actul de identitate în original)
 • contravaloarea cartii de identitate 7 lei, achitata la casierie
 • actul de identitate distrus sau deteriorat si cartea de alegator (daca e cazul)
 • certificatele de stare civila ale copiilor sub 14 ani

A. Cartea de identitate provizorie (C.I.P) se elibereaza în situatia în care persoana nu prezinta unul din urmatoarele documente:

 • certificat de nastere
 • certificat de casatorie
 • dovada adresei de domiciliu
 • dovada divort

B. Acte necesare

 • cerere tip
 • 3 fotografii [ū] cm cu banda alba de 7 mm
 • contravaloare C.I.P. 1 leu, achitata la casierie
 • celelalte documente prevazute la punctul A, pe care le detine (original+copii)
 • declaratie de consimtamant, data în fata lucratorului de la ghiseu, de catre titularul spatiului (cu actul de identitate original si copie)

Termenul legal de eliberare a actelor de identitate este de 30 de zile, reglementat prin dispozitiile legale în vigoare, ce poate fi prelungit cu cel mult 15 zile !

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate, stabilit la nivelul serviciului nostru este de 7 zile !

 • INFORMARE PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2016/679 PRIVIND PROTECŢIA PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI PRIVIND LIBERA CIRCULAŢIE A ACESTOR DATE.

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA ORAŞULUI UNGHENI

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Ungheni

547605 Ungheni, nr.357, Tel:/fax:0265328212, 0265328112

ungheni@cjmures.ro

 

 

INFORMARE PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2016/679 PRIVIND PROTECŢIA PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI PRIVIND LIBERA CIRCULAŢIE A ACESTOR DATE.

 

 

Începând cu data de 25.05.2018 se aplică REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 

Este important să ştim că acest Regulament ocroteşte viaţa privată şi familială a cetăţenilor.

 

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Cine poate solicita furnizarea unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor?

 

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise temeinic motivate, comunicarea de date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:

 • datele de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);
 • datele referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;
 • datele referitoare la domiciliile şi reşedinţele (vizele de flotant) acordate;
 • datele referitoare la codul numeric personal atribuit.

La cerere se ataşează documente doveditoare, după caz.

În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată sunt colectate de la aceasta, REGULAMENTUL (UE) 2016/679 impune, potrivit art.13, furnizarea următoarelor categorii de informaţii:

 

 

 

Identitatea şi datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal:

 

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti (înfiinţată în baza H.G. nr. 1367/2009);

Mun. Bucureşti, str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6;

Telefon 021-413.54.42;   Fax 021-413.50.49; E-mail  depabd@mai.gov.ro

Identitatea şi datele de contact ale reprezentantului operatorului datelor cu caracter personal:

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ungheni

Localitatea Ungheni, nr.357, judeţ Mureş;

Tel:/fax:0265328212, 0265328112; E-mail  ungheni@cjmures.ro

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor este reglementată de O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetaţenilor români, Hotărârea Guvernului nr. 113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Potrivit acestor acte normative, furnizarea de date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate.

Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.

 

Se consideră temei legal justificat, solicitările de date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, Parchetului, Justiţiei, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţă a persoanelor etc.

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa soluţionării acestui tip de cereri revine:

            – Serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor – pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice (art.5 lit.e) din O.G.nr.84/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

            – Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, exclusiv pentru cererile formulate de persoanele juridice ( art. 14, alin. 1, lit.e) din O.G.84/2001.

Scopul şi interesul legitim în care sunt prelucrate datele cu caracter personal:

 

Aplicarea, în principal a următoarelor prevederi legale:

 • O.G. nr.84/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normei Metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulerioare;

 • H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopul interesului legitim ce derivă din prevederile legale sus menţionate în mod explificativ şi nu limitativ.

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt atât cei prevăzuţi de lege, cât şi cei cărora le sunt furnizate date cu caracter personal în condiţiile obţinerii consimţământului persoanei vizate. Destinatarii sunt obligaţi să utilizeze datele cu caracter personal numai pentru destinaţia stabilită şi să asigure protecţia acestora, în condiţiile legii.

Perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal: Permanent.

Dreptul de acces, rectificare, ştergere: conform reglementărilor în vigoare, prin solicitare adresată operatorului sau persoanei împuternicite;

Dreptul de restricţionare a prelucrării datelor cu caracter personal: prin solicitare adresată operatorului sau persoanei împuternicite.

Dreptul la opoziţie a prelucrării datelor cu caracter personal: prin solicitare adresată operatorului sau persoanei împuternicite.

Dreptul de a retrage consimţământul: prin solicitare adresată operatorului sau persoanei împuternicite.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată.

Dreptul de informare cu privire la incidentele de securitate.

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere competentă, respectiv:

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Mun. Bucureşti, Blvd. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1 cod poştal 010336;

Tel. +40.318.059.211; Fax. +40.318.059.602;

În anul 2019, furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ungheni, se va face în baza unei cereri temeinic motivate, la care se va anexa dovada achitării taxei speciale privind furnizarea la nivel local a datelor cu caracter personal în cuantum de 2,5 lei/verificare/persoană în sistem informatic, conform Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Ungheni nr. 58/27.11.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 .

Taxa se va plăti anticipat depunerii cererii, la casieria Primăriei Oraşului Ungheni.

Potrivit prevederilor art.11 alin. (6) din O.U.G nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege, verificările în R.N.E.P., sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuţiilor legale, de către:

a )instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justitiei;

  1. b) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege;
  1. c) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, CasaAsigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;
  1. d) Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publicăjudeţene şi a municipiului Bucuresti şi spitalele judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;
  1. e) Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
  1. f) Ministerul Afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia
  1. g) instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice;
  1. h) poliţia locală;
 1. i) alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.