SPCLEP Ungheni

PRIMIRI / CERERI

LUNI 08:30 – 16:30
MARTI 08:30 – 18:30
MIERCURI 08:30 – 16:30
JOI 08:30 – 16:30
VINERI 08:30 – 14:30

ELIBERARI DOCUMENTE DE INDENTITATE

LUNI 08:30 – 16:30
MARTI 08:30 – 18:30
MIERCURI 08:30 – 16:30
JOI 08:30 – 16:30
VINERI 08:30 – 14:30

„Termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pâna la 30 de zile, acesta putand fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre coordonatorul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.”

„Eliberarea actelor de identitate de catre S.P.C.L.E.P Ungheni, se face în termen de 7 zile.”

Există posibilitatea reducerii termenului pentru obținerea cărților de identitate în situații/motive care pot justifica o astfel de solicitare, în urma unei audiente la coordonatorul serviciului. 

Cetățeanul aflat într-o situație deosebită, ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor se va adresa șefului serviciului, sens in care va depune o cerere în acest scop(Model cerere privind acordarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt decat cel stabilit la nivelul serviciului)

„De asemenea, cetatenii se pot adresa Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Mures.”

1. In cazul eliberarii cartii de identitate la împlinirea varstei de 14 ani

 • cerere tip
 • certificatul de nastere (original+copie)
 • certificatul de casatorie al parintilor (original+copie) sau sentinta de divort definitiva si irevocabila (original+copie)
 • parintele sau reprezentantul legal cu actul de identitate
 • dovada domiciliului (original+copie)

pentru mediul rural, adeverinta de la primarie

pentru mediul urban, un document care atesta proprietatea sau folosinta (la contractul de construire si procesul verbal de predare-primire a locuintei)

 • contravaloarea cartii de identitate 7 lei, achitata la casierie

2. In cazul preschimbarii, expirarii actului de identitate si schimbarii numelui

 • cerere tip
 • certificatul de nastere (original+copie)
 • certificatul de casatorie (original+copie)
 • certificatul de deces, în cazul persoanelor vaduve (original+copie)
 • sentinta de divort definitiva si irevocabila (original+copie)
 • actul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original+copie)

pentru mediul rural, adeverinta de la primarie

pentru mediul urban, un document care atesta proprietatea sau folosinta (la contractul de construire si procesul verbal de predare-primire a locuintei)

 • declaratie de consimtamant, data în fata lucratorului de la ghiseu, de catre titularul spatiului (cu actul de identitate original )
 • contravaloarea cartii de identitate 7 lei, achitata la casierie
 • actul de identitate vechi
 • cartea de alegator unde e cazul
 • certificatele de stare civila ale copiilor sub 14 ani

3. In cazul schimbarii domiciliului

 • cerere tip
 • certificatul de nastere si casatorie (originale+copii)
 • certificatele de nastere ale copiilor minori care îsi schimba domiciliul împreuna cu parintii (original+copie)
 • certificatul de deces al sotiei/sotului decedat (original+copie)
 • hotararea de divort definitiva si irevocabila (original+copie)
 • actul cu care se face dovada domiciliului

pentru mediul rural, adeverinta de la primarie

pentru mediul urban, un document care atesta proprietatea sau folosinta (la contractul de construire si procesul verbal de predare-primire a locuintei) (original+copie)

 • declaratie de consimtamant, data în fata lucratorului de la ghiseu, de catre titularul spatiului (cu actul de identitate original)
 • contravaloarea cartii de identitate 7 lei, achitata la casierie
 • taxa extrajudiciara de timbru 6 lei, achitata la casierie
 • actul de identitate vechi si cartea de alegator, în original (unde este cazul)

4. Acordarea vizei de resedinta (flotant)

 • cerere tip pt. stabilirea re?edin?ei
 • actul de identitate în care urmeaza sa se efectueze mensiunea de resedinta
 • certificatele de stare civila ale copiilor sub 14 ani
 • actul cu care se face dovada domiciliului gazduitorului (original + copie)

in mediul urban, orice document care atesta proprietatea sau folosinta (pentru contractul de construire trebuie si procesul-verbal de predare-primire)

in mediul rural, adeverinta de la primarie

 • taxa extrajudiciara de timbru 6 lei, achitata la casierie
 • gazduitorul, legitimat cu actul de identitate, isi va da consimtamantul în fata lucratorului de evidenta
 • pentru mediul rural, consimtamantul se poate da si în fata lucratorului de la postul de politie
 • se preia imaginea persoanelor care sunt desinatoare de buletine de identitate

5. In cazul furtului actului de identitate

 • cerere tip
 • certificatul nastere (original+copie)
 • certificatul de casatorie/sentinta de divort definitiva si irevocabila (original+copie)
 • certificatul de deces in cazul persoanelor vaduve (original+copie)
 • dovada domiciliului (original+copie)

in mediul urban

 • orice document care atesta proprietatea sau folosinta (contractul de construire si procesul verbal de predare-primire a locuintei )

in mediul rural

 • adeverinta din registrul agricol
 • declaratie de consimtamant, data în fata lucratorului de la ghiseu, de catre titularul spatiului (cu actul de identitate original)
 • un document cu fotografie (permis de conducere, pasaport, carte de alegator, legitimatie de serviciu, diploma de absolvire a unei unitati de învatamant cu fotografie de data recenta) din care sa rezulte datele de stare civila (original+copie)
 • contravaloarea cartii de identitate 7 lei, achitata la casierie
 • cartea de alegator, unde este cazul
 • dovada de inregistrare a furtului (original+copie)

in mediul urban o elibereaza politia pe raza careia s-a declarat furtul

in mediul rural o elibereaza postul de politie pe raza caruia s-a declarat furtul

 • certificatele de stare civila ale copiilor sub 14 ani

6. Eliberarea cartii de identitate pe baza de procura

 • cerere tip
 • procura speciala eliberata de autoritatea romana din tara respectiva pe care se regaseste fotografia persoanei pentru care se solicita eliberarea actului de identitate si în care sa fie clar specificate toate motivele pentru care se doreste un nou act de identitate–/expirare, preschimbare, furt, schimbare de domiciliu, schimbarea numelui… (original)
 • o fotografie identica cu cea de pe procura, care sa aiba aplicata stampila autoritatii romane emitenta a procurii pe verso
 • certificate de stare civila– nastere, casatorie/divort (originale + copii)
 • dovada adresei de domiciliu (original+copie)

in mediul urban, orice document care atesta proprietatea sau folosinta (pentru contractul de construire trebuie si procesul verbal de predare primire a locuintei)

in mediul rural, adeverinta cu date din registrul agricol

 • declaratie de consimtamant, data în fata lucratorului de la ghiseu, de catre titularul spatiului (cu actul de identitate original)
 • actul de identitate (original + copie) al persoanei împuternicite
 • actul de identitate vechi si cartea de alegator
 • contravaloarea cartii de identitate 7 lei, achitata la casierie

7. Eliberarea cartii de identitate provizorii pentru cetatenii romani cu domiciliul în strainatate (CRDS)

 • cerere tip de eliberare a actului de identitate
 • pasaportul, aflat în termen de valabilitate, care atesta statutul de CRDS , original + copii ale filelor cu fotografia, datele de stare civila, semnalmentele
 • certificatele de stare civila (nastere, casatorie, deces) eliberate de oficiile de stare civila romane (originale + copii)
 • hotarare judecatoreasca divort ramasa definitiva si irevocabila, daca e cazul (original si copie)
 • dovada adresei de stabilire a resedintei
 • declaratie de consimtamant, data în fata lucratorului de la ghiseu, de catre titularul spatiului (cu actul de identitate original)
 • 3 fotografii [ū] cm cu banda alba de 7 mm
 • contravaloarea cartii de identitate provizorii 1 leu, achitata la casierie
 • taxa extrajudiciara de timbru 6 lei, achitata la casierie

8. In cazul pierderii, deteriorarii sau distrugerii actului de identitate

 • cerere tip
 • certificatul nastere (original + copie)
 • certificatul de casatorie/sentinta de divort definitiva si irevocabila (original+ copie)
 • certificatul de deces (original+copie) în cazul persoanele vaduve
 • un document cu fotografie (permis de conducere, pasaport, carte de alegator, legitimatie de serviciu, diploma de absolvire a unei unitati de învatamant cu fotografie de data recenta) din care sa rezulte datele de stare civila (original +copie)
 • actul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original+copie)

In mediul urban

 • orice document care atesta proprietatea sau folosinta (la contractul de construire si procesul verbal de predare-primire a locuintei)

In mediul rural

 • adeverinta din registrul agricol
 • declaratie de consimtamant, data în fata lucratorului de la ghiseu, de catre titularul spatiului (cu actul de identitate în original)
 • contravaloarea cartii de identitate 7 lei, achitata la casierie
 • actul de identitate distrus sau deteriorat si cartea de alegator (daca e cazul)
 • certificatele de stare civila ale copiilor sub 14 ani

A. Cartea de identitate provizorie (C.I.P) se elibereaza în situatia în care persoana nu prezinta unul din urmatoarele documente:

 • certificat de nastere
 • certificat de casatorie
 • dovada adresei de domiciliu
 • dovada divort

B. Acte necesare

 • cerere tip
 • 3 fotografii [ū] cm cu banda alba de 7 mm
 • contravaloare C.I.P. 1 leu, achitata la casierie
 • celelalte documente prevazute la punctul A, pe care le detine (original+copii)
 • declaratie de consimtamant, data în fata lucratorului de la ghiseu, de catre titularul spatiului (cu actul de identitate original si copie)

Termenul legal de eliberare a actelor de identitate este de până la 30 de zile, reglementat prin dispozitiile legale în vigoare, ce poate fi prelungit cu cel mult 15 zile !

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate, stabilit la nivelul serviciului nostru este de 7 zile !

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Redimensionarea fontului
Contrast